រដូវវស្សាមកដល់

Jul 19, 2023

រដូវវស្សាមកដល់ ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន បន្លែមួយចំនួនរបស់កសិករទើបតែរៀបចំដាំដុះ បន្លែក្រៅផ្ទះសំណាស់រកនៅការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ចំណែកបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់ចាប់ផ្តើមដាំបន្តរៗគ្នាផងដែរ តែយ៉ាងក្រុមការងារយើង បានរៀបចំអោយលោកពូប្រធានបណ្តុំ រៀបក្រុមកសិករដាំអោយត្រូវតាមបរិមាណ ដែលតាមតម្រូវការទីផ្សាររាល់ថ្ងៃ និងណែនាំអោយប្រើជីធម្មជាតិ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អផ្សំពីធម្មជាតិ ព្រមទាំងការផ្តល់ពត៌មានទៅវិញទៅមកអោទាន់ពេលផងដែរ

#កសិផលខ្មែរសុវត្ថិភាពនិងសរីរាង្គសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន

#ផលិតផលខ្មែរ១០០ភាគរយ

Tel: 076 333 313 7/ 012 787 741 (telegram)

Email: adsa.agritech.info@gmail.com

Posted By Rithya Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download The ADSA App Now

Also Available in