ការដាំខ្ទឹមបារាំងពណ៌សនិងស្វាយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ចំនុចពិសេសនៃការដាំខ្ទឹមបារាំងខ្មែរដំាដោយកសិករនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាដំណាំដែលមានចំណូលខ្ពស់ លក់បានតម្លៃថ្លៃ មិនមានក្លិនឆួល និងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាង ខ្ទឹមបារាំងដែលធ្វើការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង។

Download The ADSA App Now

Also Available in